Kênh Ý Tưởng của thành viên đăng!


Chung tay xây dựng hệ thống Pi Cafe

Tôi đang có ý tưởng xây dựng chuỗi Cafe Pi có anh/chị nào đồng hành cùng tôi không ạ?

Đăng ý tưởng

Hãy đóng góp ý tưởng của bạn cùng chúng tôi!

Top